Gunnar Grip, som är hemmahörande i Uppsala, kläckte idén om plugghästen för tio år sedan.

– Det var inför Linnéjubiléet som jag tyckte att det vore på sin plats att utmana Gunillaklockan och Pelle Svanslös med en mer typisk Uppsalaprofil. Vi lyckades få ihop sponsorer och investerare som gjorde det möjligt för oss att donera utställningsexemplar av Linnés plugghäst till turistbyråer i Sverige, säger han.

Det visade sig vara ett uppskattat initiativ och eftersom många besökare uppskattade stolen började allt fler att ladda hem bygginstruktioner från Gunnar Grips hemsida.

– I dag finns möbeln hos tusentals privatpersoner över hela Sverige och det känns mycket kul. Det är en ergonomisk stol och många använder den som studiestol och som kateder vid föreläsningar.

Dagens plugghäst är en uppdaterad och moderniserad version av originalet som en lokal snickare i Uppsala byggde år 1741 och som i dag pryder sin plats på Linnés Hammarby.

Stolen känns ännu mer aktuell sedan det blivit klart att den ingår i den ansökan om att göra Linné till ett nytt världsarv som Länsstyrelsen i både Kronoberg och Uppsala län skickar in i januari 2018 till Världsarvsprojektet "The Rise of Systematic Biology".

I ansökan omnämns plugghästen som "Lecture chair".

– Sveriges första biolog var ju faktiskt Carl von Linné och därför kommer Råshult att skrivas in på världsarvslistan. Det kommer naturligtvis att få stor betydelse för hela Älmhults kommun eftersom människor kommer att vallfärda dit för att uppleva Linnés hemtrakter. Det finns ett mycket stort intresse för dessa platser runt om i världen.

Arbetet kring plugghästen sker på ideell basis och Gunnar Grip har inget vinstsyfte med verksamheten.

– Jag är infödd uppsalabo och en gammal plugghäst som retar mig på att de flesta politikerna i kommunen inte bryr sig tillräckligt om frågor som har ett kulturellt värde. Jag vill på något sätt lyfta fram Linné i rampljuset som en man vars upptäckter har en mycket stor betydelse för Sverige i allmänhet och Uppsala i synnerhet.

Nu hoppas han även att Ikea ska vakna till liv och börja agera från sitt marknadsmässiga miljöperspektiv.

– Det vore väldigt roligt om företaget skulle vilja kopiera oss. Vi tänker inte bråka om några rättigheter utan skulle bara tycka att det skulle vara bra om de ville lyfta fram det svenska kulturarvet i både Sverige och utomlands, säger Gunnar Grip.

Bygginstruktioner till möbeln hittar man på plugghästen.se.