Den naziststämplade Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att tåga i de centrala delarna av staden under lördagen under en timmes tid. Men efter omprövning av beslut har marschvägen ändrats och kortats. Det kommer att gå från Skandinavium till gamla Ullevi.

Organisationen räknar med att det kommer att bli tusen deltagare och därmed blir den största nazistdemonstrationen sedan andra världskriget

En massiv polisinsats väntas. Och även polisen från Kronobergs län kommer att vara på plats.

– Jag vet att vi skickar två man här från Ljungby, säger Mats Fransson, vikarierande lokalpolisområdeschef för Anders Karlsson, till Smålänningen.

Det är så kallade SPT-utbildade poliser, särskilt tränade på polistaktik. Den bygger på metoder som ska minimera risken för våldsamma sammandrabbningen i samband med demonstrationer. Grundfundamentet i "Särskild polistaktik" är dialog för att undvika missförstånd och onödiga provokationer.

Mats Fransson hänvisar i övrigt till Jan Lenell i Kristianstad, SPT-ansvarig inom polisområdet.

– Det får du höra med polisledningen i Göteborg. Jag är tveksam till om de alls vill lämna ut uppgifter om det, svarar han.