Ljungby kommun har de senaste åren gjort uttag från sin kapitalförvaltning med 61 miljoner kronor.

Detta efter ett beslut om att uttag ska göras när marknadsvärdet överstiger ansvarsförbindelsen och avsättningen för pensioner.

Efter juni månad i år låg det totala värdet för kapitalförvaltningen på 591,5 miljoner kronor. Pensionsskulden hade då ett beräknat värde på 573,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett uttag på tolv miljoner kronor, och med det har kommunen tagit ut sammanlagt 24 miljoner kronor i år.