Replik till ”Motionerande senior” i Smålänningen den 8 januari.

Under mina år i politiken har jag varit med om att fatta många beslut om olika aktivitetsplatser i Ljungby kommun. Dessa platser som vid ett flertal tillfällen kommit från olika medborgarförslag, är skapade för att öka trivseln och välbefinnandet hos våra invånare. I många fall är detta friskvård. Det har varit exempelvis motionsspår, lekplatser, utegym, grillplatser, badplatser och yta på kommunal mark för andra aktiviteter, som våra skattebetalare har haft önskemål om.

Problemet är inte att många använder dessa platser, utan problemet är om få använder dem. Då har vår satsning misslyckats. Jag blir glad när jag möter människor i motionsspåren, eller ser unga som gamla använda sig av våra aktivitetsplatser, självklart under eget ansvar eller föräldraansvar.

Vad som gör mig upprörd är, när jag ser platser som vandaliserats och nerskräpats. Detta är ett problem!

Det är tillsammans vi skapar det Ljungby vi vill ha.

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Kommunfullmäktiges ordförande.

Relaterat till artikeln