Vi är stolta medarbetare i Ljungby kommun. Givetvis gör Smålänningen en journalistisk bedömning av sin rapportering, vilket vi har all respekt för.  Men, vi vill föra fram en annan sida. Ljungby kommuns verksamhet är bred och vi tycker det är viktigt att vår chef inte värderar verksamheterna genom att ställa dem mot varandra. Så klart att näringslivsfrågor är viktiga. På samma sätt som att barnomsorg, planfrågor, räddningstjänst, äldreomsorg och kultur- och fritid är viktiga. Delarna bildar en helhet som samverkar för kommunens invånare, företagare och besökare. Vi har ett stort uppdrag framför oss – att växa. Det gör vi på bästa sätt tillsammans med övriga aktörer inom kommunens geografiska gränser. Att prata illa om varandra är inte konstruktivt. Att diskutera, samverka på gemensamma arenor är mer konstruktivt.

Att kollegor till oss väljer att sluta är inget konstigt och det kan finnas olika orsaker till det: man vill göra något annat, jobbet var inte som man tänkt sig, man upptäcker att man inte passar i en politisk organisation eller man vill flytta till en annan ort. Vi vill passa på att rikta ett tack till vår chef som inte uttalar sig om varför någon sagt upp sig och för att han inte ”hänger ut” eventuella diskussioner man haft i sitt jobb.

Så klart att det finns de som tycker det blir tomt när medarbetare slutar, att det blir ett glapp och en förändring. I våra tjänster träffar vi olika företrädare och givetvis finns det även de som säger att det kan vara bra med en förändring och som inte delar den bild som förts fram de senaste dagarna.

Lise-Lotte Bergström, personalchef

Ing-Marie Byström, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Sonja Edén, förvaltningschef tekniska förvaltningen

Magnus Johansson, ekonomichef

Carina Karlund, säkerhetssamordnare

Nils-Göran Jonasson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningenKatrin Nilsson, kommunjurist och kanslichef

Beatrice Schmidt, utvecklingschef

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen

Malin Svensk, kommunikationsansvarig

Magnus Wallinder, förvaltningschef socialförvaltningen

Ann-Louise Övringe, service- och it-chef

Läs mer om avhoppen på näringslivsavdelningen här:

Relaterat till artikeln