För ett antal år sedan blev det en folkstorm när det kom upp att villan skulle rivas. Nu är vi där igen. Vad fattas våra politiker, har ni fortfarande inte förstått, Ljungbys befolkning vill ha huset kvar och bevara åtminstone något av det som varit. Villekulla hör ihop med de båda andra sekelskifteshusen på andra sidan gatan och skymmer, som väl är, delvis den byggnad som i folkmun kallas ”grisastallet” och som ingår i Ljungsätra.

Nettos stora parkering är aldrig full, kan tänkas att de hyr ut övre raden, en extrainkomst för en rörelse är aldrig fel, om det nu verkligen är så att det behövs mer parkering, eller kan det vara så att det bara är den gamla prestigeförlusten som retar?

Ytterligare något som är en riktig skandal är att man låtit Ljungbys mest unika och vackra gårdshus, vilket alltså tillhör Villekulla, fått stå och förfalla på ett fullständigt ofattbart sätt. Det här är en sak som helt klart är planerad. Det har inte fått färg på sig i kommunens ägo, taket läcker in och är sönder, hängrännorna håller på att ramla av. Det ser för förskräckligt ut och ingår säkert i en djävulsk plan att medvetet låta det förfalla för att sedan rivas. Vem är hjärnan, någonstans har ett beslut tagits att inte underhålla det. Har det i så fall diarieförts? Och i så fall, kan kommunen hänvisa till det så att det inte förblir en hemlighet bara för de edsvurna och inblandade?

Gör i ordning gårdshuset och klassa Villa Villekulla genom K-märkning!

Jag uppmanar folket i Ljungby att gå och se byggnaden och speciellt ”beundra” förfallet på gårdshuset och fundera på vem/vilka som skall bära skammen för det.

Ge er ut på Facebook eller på denna sida och gör din röst hörd och stoppa vandalismen och förstörelsen av kulturbyggnader. Vi har snart inget kvar. För många år sedan, -60 talet, fanns ett helt kvarter med härliga gamla stora patriciervillor vid Grand mellan Kungsgatan och Drottninggatan, de köptes in av kommunen och fick stå tomma några år, sedan revs de då de plötsligt var för ”dåliga”. Därför är det extra viktigt att bevara det som nu är kvar till våra efterkommande.

Det här lömska och fega förfaringssättet mot kommuninvånarna måste upphöra!

Flaneraren

Ljungby