Smålänningen har tidigare berättat om hur Ljungby Energi byggt vallar för att skydda kraftstationen mot översvämning, och hur räddningstjänsten arbetar för att minimera översvämningens påverkan på samhället.

Bild 1 av 14 Två gång- och cykelvägar har hittills stängts av på grund av det höga vattenståndet, det är denna över Ljungsätersbron och den vid Myrebo under väg 25.

Foto Martina Quinn

På sin hemsida informerar Ljungby kommun nu att två gång- och cykelvägar stängts av och uppmanar allmänheten att vara försiktig. Det handlar om gång- och cykelvägen på Ljungsätersbron och gång- och cykelvägen vid Myrebo under väg 25.

Fastighetsägare uppmanas att se över sina fastigheter och att vidta de åtgärder som behövs för att skydda egendomen. Markägare och lantbrukare uppmanas att hålla åar fria från fallande träd, bryggor, båtar och annat som kan skapa problem.

Kommunen råder också alla att alltid tänka på sin egen säkerhet, och att tänka på att vattnet gör marken längs vattendrag porös.

Relaterat till artikeln