Centerpartiet har avslutat sin stämma, och ombuden från västra Kronoberg fick med sig flera framgångar från stämman.

Ett 20-tal personer från Kronobergs län var inblandade i den debatt som sträckte sig över fyra dagar.

En av dessa var Marie Olofsson från Älmhult.

Olofsson fick gehör för förslaget om mer långsiktiga och stabila spelregler när det gäller företagande. Det handlade också om trygghetssystem som är anpassade för företagare.

Poängen med resonemanget är att fler ska ta klivet och starta eget.

Även Gusten Mårtensson från Göteryd hade framgångar, då stämman beslutade enligt hans, och Kronobergarnas förslag om ett program för säkerhets-och internationell politik.

– Sverige ska ta det fulla ansvaret för lokalanställd personal, exempelvis tolkar, som bidragit vid internationella insatser även efter insatsens slut, menar Gusten Mårtensson.

– Centerpartiet tog därmed ställning för att de som under många år har stöttat Sverige i våra internationella insatser inte ska lämnas i sticket.

Dessutom var Sven Jansson från Markaryds kommun mycket engagerad i debatten om strandskyddet.

Jansson pekade på de krångliga regler som sätter käppar i hjulet för en utveckling med fler bostäder. Han menar att det behövs en bättre balans mellan hänsyn till bevarande och att fler ska få möjlighet att bo på landsbygden.