Att bilda städteam, som städer upp i Markaryds kommuns tätorter, kan göras genom att använda de arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden. Det föreslår Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige.

De personer som står långt från arbetsmarknaden finns det idag en kostnad för, konstaterar M i motionen. Men enligt förslaget så skulle de arbetslösa kunna utföra städarbete varje förmiddag så att centrummiljöerna blir snyggare i kommunen.

Moderaterna påpekar att ett sådant system finns redan idag utomlands, som till exempel i Spanien, Frankrike och Italien.