Cancer är en sjukdom som blir allt vanligare i Sverige, påpekar Anne Karlsson (S).

Att kvinnor går på sina regelbundna cellprovs- och mammografiundersökningar, och att män vid misstanke om sjukdom går på PSA-undersökningar, handlar om ett förebyggande hälsoarbete, menar hon.

Många avstår

Inte bara den drabbade, utan även arbetsgivaren blir förlorare när anställda blir sjukskrivna för att genomgå behandlingar, och dessutom är tidig upptäckt av cancersjukdomar ofta avgörande för hur goda chanserna är.

”Vi vet att många kvinnor avstår ifrån att göra dessa rutinmässiga undersökningar och vi vill därför erbjuda all anställd personal att utföra undersökningarna på betald arbetstid. Möjlighet för män som har behov av PSA-kontroll bör omfattas av samma möjlighet att utan löneavdrag genomföra undersökningen”, skriver Anne.

God folkhälsa

Hon menar att det dels skulle vara ett led för god folkhälsa, men också betydelsefullt för personalen att ha en arbetsgivare som värnar om deras hälsa.

”Det blir ytterligare ett led i att Ljungby kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare”, skriver hon.