Båda händelserna utspelade sig i december förra året.

En man i 35-årsåldern från Markaryd ska i samtal med en socialsekreterare ha hotat med att "sätta en kula i pannan" och syftat på en specifik tjänsteman på kommunen.

Mannen erkänner händelseförloppet, men menar att han inte hade uppsåt att hota. Han förklarar att uttalandet ska ha varit ett uttryck för avsky och missnöje. Hans avsikt var inte att den kommunala tjänstemannen skulle få reda på det.

Eftersom han framförde hotet i normal samtalston och det kom i en kontext där han uttryckte åsikter även över andra personer, så menar Växjö tingsrätt att han inte hade uppsåt att hota personen.

Två veckor senare ska mannen framfört ett direkt hot i ett telefonsamtal med den berörda kommunala tjänstemannen, då handlade det om en yxa i pannan.

Vid det tillfället skrek han i samband med att han gjorde uttalandet, vilket Växjö tingsrätt bedömer som ett allvarligare hot.

Mannen döms till skyddstillsyn och får betala 5 000 kronor i skadestånd.