Att uttala sig mot homosexualitet i kyrkans värld, har inte passerat obemärkt förbi. Som man kunde förvänta sig, har Bruno Edgarssons (C) uttalanden startat en debatt bland annat på sociala medier. Även riksmedia startade torsdagsmorgonen med att höra av sig till biskopen.

Men att debatten rullar igång tycker Växjö stifts biskop Fredrik Modéus bara är bra.

– På ett sätt kan man säga att detta visar att det finns en mångfald av åsikter kring den här frågan i Svenska kyrkan. För mig är det viktigt att säga att det är i sin ordning att vi tycker olika inom Svenska kyrkan så att man inte ägnar sig åt åsiktsregistrering, säger biskopen.

Men det finns en annan sida av saken.

– Den andra sidan av saken är att Bruno är mer än en privatperson. Han representerar Svenska kyrkan och därför har det här blivit av stort intresse.

Bruno Edgarsson (C) från Bolmsö i Ljungby kommun, är ordförande i stiftsfullmäktige och kyrkvärd på Bolmsö.

– Det är inte min sak att tycka och uttala mig om. Det är Centerpartiet som får ta ställning till det. Det är viktigt att ha koll på vilka roller vi har i detta.

– Min åsikt är en annan än Bruno Edgarssons. Jag tänker att det är viktigt att vi bejakar att Gud har skapat oss på olika sätt. Det är det budskapet i regnbågsflaggan som jag bejakar.

– Efter många och långa och ganska svåra diskussioner så är det bestämt att detta är Svenska kyrkans linje.

Några präster och biskopen Fredrik Modéus gick med i Pride-paraden i Växjö i lördags.

– Människor tycker olika om att biskopen går med i pride-tåget. En del tycker det är mycket bra att stå upp för mångfaldstanken. Andra menar att det är fel. När jag fattar beslutet att gå med i ett pride-tåg så är det ett sätt att visa, med respekt för att människor tycker olika, att detta är naturligt.

– Detta är en av de mest brännande frågorna just nu. Vi lever i en tid då många människor känner att det äntligen är möjligt att bli tagna på allvar för det som de länge har vetat om sin läggning och sexualitet.

– Euforin runt det tror jag har att göra med att människor känner sig bejakade i något som är väldigt äkta och genuint. För mig är det utgångspunkten. Jag känner mängder med människor som inte är heterosexuella och som pratar om kärlek lika innerligt som andra.

– De flesta bibelforskare menar att det som står om homosexualitet handlar om en annan homosexualitet, nämligen om vuxna mäns utnyttjande av unga pojkar. Det som är homosexualitet i vår tid, är inte det som det handlar om i Bibeln, menar de flesta.

– Homosexualitet nämns och döms i bibelordet, men jag tror inte att man kan bygga sin hållning i den här frågan på enstaka bibelord. Bibelordet behöver tolkas.

Biskop Fredrik Modéus avlutar den här intervjun med att påminna oss om att tänka till innan vi drar våra slutsatser.

– Jag tycker det är viktigt att vi på allvar försöker lyssna till varandra i sådana frågor som är jobbiga för oss, känsliga för oss och viktiga för oss, så att man inte hamnar i att allt för snabbt fördöma varandras sätt att tänka,