– Framtiden kommer att innebära ganska stora förändringar av hälso- och sjukvården. Det handlar om att bygga flexibla vårdformer, att vi som vårdtagare måste vara nära kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i vårt sätt att vara tillgängliga, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson i ett pressmeddelande från region Kronoberg.

Han menar – att för att lyckas med det behöver de arbeta bort organisatoriska stuprör och främja samarbete på ett bättre sätt än i dag.

Gränsöverskridande samarbeten

– Att samla all sjukhusvård under en gemensam ledning är ett steg i den riktningen som skapar bättre förutsättningar att utveckla gränsöverskridande samarbeten, ibland mellan sjukhusen, säger Per-Henrik.

Han förklarar vidare att den konkreta förändringen blir att en sjukhuschef leder och ansvarar för all sjukhusvård, det vill säga Lasarettet Ljungby och Centrallasarettet Växjö.

Maria Wiltz, som nu är centrumchef för medicin- och akutcentrum, tillträder i rollen i samband med att den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet.

– I sin roll kommer Maria att ha ett nära samarbete med verksamhetschefer på båda sjukhusen. Hon kommer även att ingå i regionens ledningsgrupp och delta i hälso- och sjukvårdsövergripande processer för att bidra i den övergripande utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Per-Henrik Nilsson.

Han berättar också att tanken är att de ska tillsätta två biträdande sjukhuschefer som håller ihop de mer vardagsnära frågorna på respektive sjukhusen. Den delen förhandlas just nu i facklig samverkan.

Ser fram emot uppdraget

Maria själv ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som övergripande chef för både Ljungby och Växjö lasarett. Som sjukhuschef kommer jag att hålla ihop och driva utvecklingen av den samlade sjukhusvården.

– En annan spännande del i uppdraget innebär att vara med och skapa ett hållbart och uthålligt samarbete kring ”den nya nära vården” tillsammans med till exempel primärvård och kommuner. Det är ett viktigt arbetet för att vi ska klara framtidens vård – ett arbete som jag ser fram emot med stor ödmjukhet och tillförsikt. I min nya roll hoppas jag få nytta av mina tidigare erfarenheter, både som  läkare i Ljungby och Växjö och som verksamhetschef och centrumchef, säger Maria Wiltz.