Variationerna mellan landets olika delar är dock stora. I Kronoberg har taxeringsvärdena minskat med en procent sedan den förra taxeringsomgången 2014. Enligt Skatteverkets sammanställning har värdena ökat mest i Skåne (upp 11 procent) och minskat mest i Dalarna (ner åtta procent).

Precis som med inkomstdeklarationen är flera av uppgifterna förtryckta. I år får 91 procent av fastighetsägarna ett färdigt förslag som utgår från de uppgifter som finns inrapporterade sedan tidigare. Redan nu kan nyfikna fastighetsägare logga in på Skatteverkets e-tjänst och se sitt förslag. För resten krävs kompletteringar av något slag för att räkna ut taxeringsvärdet.

I dag är taxeringsvärdet visserligen av underordnad betydelse eftersom det inte längre utgör underlag för skatt. Däremot påverkar bostäderna på fastigheten i vanlig ordning vilka fastighetsavgifter kommunerna tar ut. Det betyder dock inte att gårdstaxeringen är helt obetydelsefull.

Nyttan är fortfarande att man får en mer aktuell värdering som kan ligga till grund för fastighetsregleringar och arvsöverlåtelser. Men för nationalräkenskaperna är det också intressant att ta reda på vad tillgångarna är värda, säger Per Husberg, som ansvarar för taxeringsfrågor på Skatteverket.

Det som alltid är viktigt att tänka på är virkesförrådet, eftersom vi utgår från att det ska räknas upp enligt vissa tillväxttabeller. Har man gjort avverkningar under tiden måste man räkna bort dem, annars får man en värdering på sin egendom som man inte har, säger Per Husberg.