Annons
Vidare till smalanningen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Markaryd. Jag har – och tar – ansvaret!

Att vara kommunstyrelsens ordförande innebär att man har det yttersta ansvaret för allt som händer inom den kommunala organisationen. Till sin hjälp för att utföra uppdraget har man tjänstemän och medarbetare som har ett delegerat ansvar, men ytterst vilar ansvaret ändå på kommunstyrelsens ordförande. Min bedömning att inte informera personalutskottet om att en redan tillsvidareanställd chef varit polisanmäld sedan drygt ett och ett halvt år tar jag också ansvar för. Värderingen av detta gjorde jag med stöd av de fakta jag hade kännedom om vid sammanträdet den 4 november 2019.

Den person som ärendet gäller anställdes hösten 2017 av den dåvarande förvaltningschefen. Anställningen var tidsbegränsad som centralt placerad ledningsresurs.

Våren 2018 informerade personalchefen mig om att personen var polisanmäld av sin förre arbetsgivare. Den dåvarande förvaltningschefen fick då ett uppdrag att fortsättningsvis kontrollera den aktuella personens ekonomiska redovisning för att säkerställa att inte samma situation skulle uppstå i Markaryds kommun.

Redan inför höstterminen 2018 utsåg den dåvarande förvaltningschefen samma person till chef med personalansvar. Den dåvarande förvaltningschefen gav samtidigt personen i uppdrag att ansvara för ett omfattande utvecklingsarbete på sin enhet. Vi är många som kan bekräfta att den aktuella personen stått i ledningen för ett mycket framgångsrikt utvecklingsarbete under den tid som följde.

I juni 2019 beslutade den dåvarande förvaltningschefen att förordna den aktuella personen till en tillsvidareanställning som chef med fullt ansvar för ekonomi, budget och personal. Väl medveten om att det förelåg en polisanmälan och med ett uttalat uppdrag att följa upp den aktuella personens ekonomiska redovisning ansåg den dåvarande förvaltningschefen att personen ifråga var lämplig att befordra till en tjänst med detta ansvar. Under dåvarande förvaltningschefens semester 2019 fick den aktuella personen dessutom under viss tid förtroende att tjänstgöra som t f förvaltningschef.

Mitt förtroende för den dåvarande förvaltningschefen har varit stort och det är många med mig som lovordat honom för de insatser han gjort och för hans sätt att leda och styra förvaltningen. Huruvida han själv informerat nämnden om att han befordrade den polisanmälde personen till en tillsvidareanställning som chef med ekonomiskt ansvar vet jag inte. Jag har personligen inte haft anledning att tvivla på den dåvarande förvaltningschefens omdöme eller hans ansvar att fullfölja det uppdrag han hade att kontrollera den aktuella personens ekonomiska redovisning.

Vid sammanträdet den 4 november 2019 gav arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att utse en tillförordnad förvaltningschef under en tidsbegränsad period om högst nio månader under den tid rekryteringen av en ny förvaltningschef pågick.

Eftersom det under ett och ett halvt år inte framkommit något negativt eller klandervärt i den aktuella personens tjänstgöring som kommit till min kännedom och mot bakgrund av det förtroende som den dåvarande förvaltningschefen visat personen genom att själv befordra denne till en tillsvidareanställning som chef med ekonomiskt ansvar gjorde jag vid sammanträdet den 4 november bedömningen att inte nämna den tidigare polisanmälan från en annan arbetsgivare.

Med facit i hand och med de fakta som framkommit sex månader efter detta beslut kan man naturligtvis klandra mig för att min värdering den 4 november var felaktig. Jag frånsäger mig inte ansvaret för det ställningstagandet, men står fortfarande fast vid att jag fattade mitt beslut på de fakta och omständigheter jag hade kännedom om vid det tillfället. Min tillit till den dåvarande förvaltningschefens omdöme vägde naturligtvis tungt då jag gjorde min bedömning.

Med de fakta som därefter framkommit efter den utredning som gjordes under våren 2020 kan jag konstatera att det finns en rad besvärande omständigheter i den aktuella personens hantering av sitt ekonomiska ansvar som jag anser vara olämpligt om man ska vara chef och ledare i Markaryds kommun.

Jag kan också konstatera att dessa omständigheter borde ha uppmärksammats genom det uppdrag den dåvarande förvaltningschefen hade att kontrollera den aktuella personens ekonomiska redovisning. Den utredning som gjorts internt i Markaryds kommun till följd av den andra polisanmälan 2020-03-30 omfattar 2019 års räkenskaper samt ett antal fakturor under 2020. Jag kan konstatera att 92 % av de granskade fakturorna avser inköp under den tid dåvarande förvaltningschefen var närmaste chef för den aktuella personen och med ett särskilt uppdrag att kontrollera hennes ekonomiska redovisning. Det var också under den här perioden dåvarande förvaltningschefen befordrade henne till en högre befattning med ekonomiskt ansvar samt gav henne en tillsvidareanställning som gällde fram till hennes egen uppsägning 2020-05-25. Med facit i hand är det för mig uppenbart att denna kontroll varit bristfällig.

Att i efterhand tala om hur man skulle fattat ett beslut är väldigt enkelt. Som kommunstyrelsens ordförande har man inte den förmånen. I mitt uppdrag försöker jag därför alltid att väga in så mycket fakta som möjligt innan jag föreslår eller fattar ett beslut. På det sättet tar jag mitt ansvar och det anser jag mig ha gjort även i det här ärendet!

Bengt Germundsson (KD)

Kommunstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel