Sedan branden i oktober har falafelvagnen vid torget stått öde.

Något som fått flera ljungbybor att reagera.

"Det ser skräpigt ut i centrum", tycker en person som hört av sig till Smålänningen.

Falafelvagnen har som närmsta granne statyn Astrad och Götrad - konstnären John Lundqvists hyllning till Ljungbys första till namnet kända invånare.

Vad dessa skulle tyckt om att dela plats med ett tillbommat matetablissemang är svårt att veta, men i förra veckan oroade sig signaturen som tagit namn efter Replösabon Astrad och hans son Götrad över att Falafelvagnen kan komma att bli betraktad som en permanent offentlig utsmyckning.

Även Ljungby kommun vill nu att vagnen ska bort.

– Den har inte haft tillstånd sedan den siste september, säger Marita Danielsson på tekniska kontoret.

Hon har tagit kontakt med polisen som menar att det handlar om brott mot ordningslagen att vagnen står där den gör utan tillstånd.

– Om den är i ordning och i bruk kan den vara ett trevligt inslag. Men som läget är nu är den inte det. Polisen har lovat att underrätta oss om vad som händer.

Vad kan ni göra om det fortfarande inte händer något?

- Detta är polisens sak nu. Men nästa steg kan bli att begära handräckning av Kronofogden, säger Marita Danielsson.