Få lär ha missat påvens historiska besök i Sverige som för ett par dagar överöste Lund med uppmärksamhet från hela världen.

Ljungbys kyrkoherde Christopher Meakin var på plats och rapproterade live i Sveriges radio från besöket.

– Det var fint att påven och så många andra ekumeniska gäster hade kommit från hela världen. Det kändes som en stor manifestation för kristen enhet. Stämningen var högtidlig. Utanför själva gudstjänsten var det kanske lite för stor fokus på påven själv som person.

– Det var väldigt intensivt under dagen före gudstjänsten med alla förberedelser, det tekniska kring sändningen men också innehållet i det vi skulle säga så att lyssnarna kunde följa det som hände. Det var stressigt innan vi fick tillgång till påvens och Junges predikningar. De predikade på spanska så det hade inte varit lätt att simultantolka. Till slut fick vi texterna någon timma innan så att vi hann gå genom dem och sammanfatta det viktigaste. När sändningen kom igång blev det en annan känsla. Då kunde man vara med även om man hela tiden måste vara uppmärksamma och säga saker vid rätt tillfälle.

– Att det är viktigt att katoliker och lutheraner har kommit närmare varandra. Han erkände den ärliga avsikten att försvara tron som fanns hos båda parter i motsättningarna och att det ofta var världsliga makthavare som befäste splittringen snarare än troende människor.

– Nej det fick jag inte. Vi var i en lokal skild från kyrkan och följde allting på skärm. Så vi var inte i närheten av honom. Jag har dock träffat honom tidigare när ärkebiskopen hade privataudiens med honom i Rom. Då hälsade jag på honom och skakade hand.

– Stämningen kändes förväntansfull, mycket glädje. Kanske en viss irritation över hur säkerhetspådraget försvårade vardagen för Lundaborna. Det var verkligen lock-down i centrala Lund men jag upplevde att poliserna var hänsynsfulla och professionella.

– Det är ett viktigt steg i en process som måste fortsätta. Det var ett starkt ögonblick när påven och biskop Mounib Younan skrev under dokumentet i domkyrkan för det bekräftade det som uppnåtts så här långt men också ger kraft åt fortsatt fördjupning av relationerna. Sedan är det väldigt viktigt att de två kyrkornas biståndsorganisationer skrev ett samarbetsavtal i Malmö arena för gemensamma insatser i till exempel flyktingfrågor.

– Jag kommer att komma ihåg att gudstjänsten blev en manifestation för att kyrkan är en världsvid gemenskap. Många språk och traditioner fanns representerade i både själva utformningen av den och hos deltagarna.