Det svenska lantbruket måste värnas och Sveriges bönder behöver bättre villkor och mer långsiktiga spelregler för att kunna fortsätta producera klimatsmart och djurvänlig mat. Vi i Centerpartiet har politik för att möta utmaningarna vi ställs inför, vi har lösningar både för klimathotet och hållbar svensk matproduktion.

Centerpartiet har i torkans spår på nationell nivå presenterat ett rejält krispaket på fem miljarder kronor till de svenska bönderna. Det är förslag för att underlätta både på kort och lång sikt och betydligt mer pengar än regeringens förslag. För Kronobergs län skulle vårt förslag innebära 181 miljoner till bönderna, pengar som verkligen behövs.

Lokalt vill ta vårt ansvar som kommun genom att se till att våra inköp av mat till våra kök består av svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Andelen ekologisk mat bör också öka. Vi ser därför med oro på att nuvarande politiska ledning i Älmhults kommun har låtit utvecklingen gå åt fel håll, andelen ekologiskt har minskat från 38 procent år 2014 till 32 procent år 2018 och man vill också ompröva beslutet att ha egen upphandling av lokalproducerat kött. Vi värnar våra lokala bönder och vill upphandla ännu fler lokala råvaror. Vi behöver dessutom sätta extra fokus på inköpen av kyckling som vi vill ska vara 100 procent svenskt, i dagens läge är det nere på cirka 84 procent.

Det är inte rimligt att vi köper in mat från andra länder som i flera fall skulle vara olaglig att producera i Sverige! Detta är också vårt sätt att gynna våra svenska bönder som skapar jobb på landsbygden och upprätthåller biologisk mångfald.

Vi i Centerpartiet vill också sätta ökat fokus på den miljövänliga politiken. Vi har därför under mandatperioden motionerat om att undersöka möjligheterna att använda elbilar i hemtjänsten och att bygga Elmeskolan som energisnål och miljösmart passivhusbyggnad, bland mycket annat.

En röst på Centerpartiet i höstens val är en röst på mer hållbar politik som fokuserar på riktiga resultat, inte plakatpolitik. Företagen ska ges bättre förutsättningar att agera klimatsmart, maten ska vara närproducerad och långsiktigt ska kommunens egen verksamhet bli självförsörjande på el genom bl a solceller på våra egna byggnader.

Elizabeth Peltola, (C), oppositionsråd

Gusten Mårtensson, (C), riksdagskandidat

Relaterat till artikeln