I början av året fick kommunen en byggbonus på tre miljoner kronor från staten.

Orsaken var att byggandet av bostäder minst sagt varit intensivt i Älmhult, och då uppmuntras man av staten.

Tillsammans med byggbonusen för 2016 blev det en pott på nästan 10 miljoner kronor att fördela på olika projekt.

Nu har kommunen bestämt sig för att även tänka på landsbygden i detta hänseende.

Åtta samhällen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att satsa 25 000 kronor vardera på åtta mindre samhällen.

Det rör sig om Liatorp, Hallaryd, Virestad. Häradsbäck, Diö, Göteryd, Eneryda och Pjätteryd.

Med andra ord får alla orter pengar, utom Delary.

– Vi har tänkt på de orter där det är arrangemang och hemvändardagar, säger kommunalrådet Eva Ballovarre (S).

– Pengarna är jämn fördelade över kommunen.

Varje by får använda de 25 000 kronorna till att, som det heter, öka trivseln i bygden. Det kan till exempel innebära att man utsmyckar samhället med blommor.