Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installation av solceller i relation till antalet invånare i ”Solcellstoppen”.

Ljungby kommun hamnar på plats 73, och tappar 40 platser jämfört med förra året. Älmhult kommun hamnar på plats 81, och tappar 26 platser.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

Ökade nästan 50 procent i Älmhult

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. I Älmhult ökade den med 49 procent, i Ljungby med "bara" 26 procent.

Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 W. Rikssnittet ligger på 40,3 W, medan Ljungby ligger på 62,9 W per person och Älmhult 59,1.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Motsvarar el för hundratals villor

Under bara 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar.

Av dessa fanns vid årsskiftet 110 i Ljungby kommun och 76 i Älmhult kommun. Solcellerna i Ljungby och Älmhult producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 339 respektive 193 genomsnittliga villor.

I ett framtida scenario med 100 procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen, enligt Energimyndigheten. För att nå dit skulle det krävas ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts hos SCB.