Magnus Petersson som är chef på migrationsverket säger att det inte är ovanligt att det uppstår diskussioner om maten och boendeförhållandena på asylboendena.

- Annerstad skiljer sig inte i kvalitet från andra boenden. Vi ställer krav på vad maten ska innehålla och att det ska vara en viss variation. Vi har också varit på boendet och kontrollerat och vi kan inte se att det finns några brister med maten, säger Magnus Petersson.

Att de boende upplever situationen så ansträngd att de kommer genomföra en demonstration tycker han är olyckligt.

- Jag förstår att de blir frustrerade under rådande situation för det är långa väntetider, säger Magnus Petersson.

Samtidigt tror han att missnöjet delvis beror på att de asylsökandena inte hade väntat sig denna situation när de kom till Sverige.

- Men tyvärr är det den hårda verkligheten, det kommer inte ändras för att man visar missnöje med maten, säger Petersson.

En incident

När det gäller bemötandeproblematiken som de boende upplever från migrationsverkets sida säger Petersson att det nyligen uppstått en incident i Annerstad där situationen mellan asylsökanden och migrationsverkets personal blev konfliktartad.

- Jag kan inte svara för vad som sagts exakt men det uppstod en konfliktsituation, säger Magnus Petersson.

Han säger dock att ingen av migrationsverkets personal har uppfattningen att konflikten berodde på något nedsättande som personalen sagt.

Lena Tapper som är ansvarig på asylboendet i Annerstad säger att hon tror att protesten egentligen inte handlar någonting om mat utan främst om de asylsökandes situation.

- Det är absolut inget fel på maten. Dessutom har vi en lista som de får skriva i där de får önska vad de vill att vi ska laga, säger Lena Tapper.

Magnus Petersson säger att migrationsverket kan säga upp avtalet med de företag som driver asylboenden.

Men att det enda man haft synpunkter på angående anläggningen i Annerstad är att det under vintern varit svårt att tillhandahålla aktiviteter till de boende. Men att det i övrigt håller samma kvalitet som andra asylboenden.