Migrationsverket varslar personal på grund av att det är färre som söker asyl.

– Hur många som kommer att sägas upp är för tidigt att säga eftersom antalet kan justeras genom omplaceringar, naturlig avgång eller nya förutsättningar som påverkar verksamheten, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Färre asylsökande kommer nu till Sverige och migrationsverket har fått minskade resurser till verksamheten inför 2018. Under åren 2014 och 2015 växte Migrationsverket och region Syd kraftigt, för att kunna ta emot det stora antalet asylsökande som kom till Sverige.

Nu behöver regionen återgå till hur organisationen såg ut innan.

Det kommer att blir en stor förändring, säger Åsa Lindberg.

Varslet i regionen på 361 medarbetare fördelas på tre län där 30 berörs i Kronoberg. Alla jobbar i Växjö. Nu påbörjas förhandlingarna om regionens övertalighet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.