För ett år sedan försökte fullmäktigeledamoten Bo Bergsjö få klarhet i hur det gick till när kommunen köpte Hvita korset i Älmhult.

Nu har ytterligare fakta framkommit.

Kommunalrådet Eva Ballovarre (S) har presenterat en sammanställning över vad det var som egentligen hände med pengarna.

Så här ska den så omtalade affären ha gått till:

Älmhults kommun köpte den välkända byggnaden intill Almgården för drygt 9 miljoner kronor, vilket omfattade ett antal byggnader samt drygt 15 000 kvadratmeter mark.

Bo Bergsjö:

– Det bokfördes 6,6 miljoner kronor i moderbolaget Elmen, medan Hvita Korset AB uppger sina tillgångar till 2,5 miljoner kronor. Där försvann alltså 2,5 miljoner kronor från köpesumman.

– Elmen AB skrev ner värdet med 2.5 miljoner kronor.

– Tillgångarna i Hvita korset var alltså värderade till 2,5 miljoner kronor vid köpet.

Här inställer sig flera frågor.

En av dessa är om det riktiga värdet för Hvita korset därmed är 2,5 miljoner, alltså fjärran från de drygt 9 miljoner kronor som kommunen gav.

Bo Bergsjö tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan dessa summor.

– Värdet är den summa kommunen får vid en försäljning, och tittar man på tomtpriset i Hagabo rör det sig om ett pris på 250 kronor per kvadratmeter.

– Ska kommunen få tillbaka sina investerade pengar, måste marken i Hvita korset säljas för drygt 600 kronor per kvadratmeter.

– En kvalificerad gissning är att kommunen därmed kan få runt 4 miljoner kronor för Hvita korsets fastighet, minus rivningskostnaden.

– Kommunen betalade 6,6 miljoner kronor för aktierna i ett nedlagt bolag, Simo Konfektions AB, säger Bo Bergsjö.

– Nej, inte vad jag vet. De kommer förmodligen att avskrivas. Man nedvärderar det till det verkliga värdet.

– Ja, men i det ingår en del fastigheter också. Men det enda som har ett värde är själva marken.

– Det är inte olagligt.

– Detta är ett normalt beteende när man vill ha en fastighet till vilket pris som helst.

– Ja, det blir en lägre beskattning av vinsten.

– Det gällde arbeten som utförts på fastigheten.

– Nej, men lite arkitektkostnader och lite brandteknisk rådgivning, kanske. De har väl tagit ner lite träd. Man betalar genom att öka värdet på fastigheten.

– Ja, om jag har fattat det rätt. Men det är alltid skattebetalarna som betalar.