Miljöpriset inrättades till minne av Miljöpartiet i Ljungbys grundare Ellinor Meijers, som vid sin död testamenterade en summa pengar till partiet. Det inrättades en fond som sedan dess använts för att uppmärksamma personer som gjort insatser för naturvård och miljön i Ljungby kommun.

I år gavs priset till Malin Gustavsson, mjölkproducent utanför Ryssby.

Detta för att hon som ung mjölkbonde visat att det är möjligt att driva ett modernt och ekologiskt lantbruk som tar hänsyn till både djur och natur.

– Malin driver lantbruk med mjölkproduktion på ett ekologiskt hållbart sätt och där även djuren mår väl. Hon visar att det går att bedriva jordbruk utan kemikalier och konstgödsel vilket långsiktigt är det bästa för människor, djur och natur, säger Tommy Göransson, ordförande i Miljöpartiet.