Sedan BB stängde i Ljungby för tio år sedan hänvisas boende i västra länsdelen till Växjö, men vissa väljer också att föda på annat håll.

Till Värnamo KK är det uppskattningsvis ett 50-tal kvinnor från Ljungby kommun som årligen åker för att föda, främst från den del av kommunen som gränsar till Värnamo.

– Bristen på barnmorskor är ett generellt problem i landet, men här har vi klarat att bemanna efter vårt behov, berättar Christina Gunnervik, som är verksamhetschef på Värnamo KK.

Att det i år har varit lite färre födslar på Värnamo KK än tidigare år är något som kan ha bidragit till att det aldrig blivit någon kris.

Läget inte med andra ord inte lika ansträngt som i Växjö, men utrymmet för att ta emot extra patienter är samtidigt begränsat.

– Vi har en avdelningsföreståndare som har gått in mycket i verksamheten för att täcka upp. Vi hoppas på att ingen i personalen blir sjuk, för då kan det ställa till det. Vissa dagar är det tajt, men det är inte så på sin spets som i Växjö, säger Christina, som tycker att det är jättetrist att Växjö lasarett har de här problemen, inte minst då Värnamo ser Växjö som ett föredöme.

– Vi har tittat på deras ersättningsnivåer, och tyckt att det har varit positivt och något att ta efter, berättar hon.

Hittills har Värnamo KK bara tagit emot några få BB-patienter från Växjö på grund av fullbeläggning, efter att personalen där ringt och frågat.

Även på Halmstad BB är läget under kontroll nu i sommar.

– Det var lite knapert i början, men vi har klarat oss ganska bra och har kunnat ha alla förlossningsrum öppna, berättar avdelningschef Lise-Lotte Havasi.

Även Halmstad har tagit emot havande kvinnor på grund av fullbeläggning i Växjö, men det handlar inte om särskilt många hittills.

Hur många från Kronoberg som generellt sätt väljer att föda på Halmstad BB kan inte Lise-Lotte svara på.

– Vi har en del patienter från Kronoberg, men också ett tryck från Skåne, berättar hon.