Bakom de 26 miljonerna finns bland annat omstruktureringskostnader på 16 miljoner kronor.

– Inför 2016 insåg vi att vi måste strukturera om vårt arbetssätt för att möta branschens utmaningar. Det gjorde att vi tog beslutet att ta ett omställningsår och den prislapp detta skulle medföra.

– Vi har genomfört en stor förändring på säljavdelningen där fokus riktats mot det digitala. Det ökade kompetenskraven på säljarna medförde att vi under 2016 ersättningsrekryterade 35 procent av säljkåren. Ett problem som uppstod var att vi inte kunde rekrytera säljare så fort som vi ville. Det har funnits perioder då vi varit uppemot tio säljare kort, fortsätter Mats Tidstrand.

LÄS MER:

En annan stor förändring under 2016 var redaktionernas arbetssätt. Ett besparingsprogram på 20 miljoner genomfördes samtidigt som redaktionerna fick tydliga direktiv att jobba digitalt i första hand.

Totalt har detta medfört att Hallpressen under 2016 hade en personalnedgång på 40 tjänster.

LÄS MER:

Resultatet av det nya sättet att arbeta, både på säljavdelningen och på redaktionen, har överträffat alla förväntningar så här långt under 2017.

– Jämför man januari till maj 2016 med 2017 så har vi en resultatförstärkning motsvarande 14 miljoner. Vår säljorganisation, som jag tycker är den bästa i branschen, har gjort ett kanonjobb och bidragit till den här tillväxten. Detta samtidigt som branschen i övrigt har backar 10 procent, säger Tidstrand.

– Och tittar man på redaktionerna så har vi, efter den digitala omställningen, på kort tid dubblat trafiken vilket är mycket starkt.

Hur ser du på resten av 2017, kan detta hålla i sig?

– I nuläget finns det inget som säger att vi inte ska återhämta större delen av 2016 års resultat. Men man vet aldrig. Det har börjat fantastiskt bra under det första halvåret, men det krävs hårt arbete även i fortsättningen och vi måste vara kostnadsmedvetna.

– Jag tror inte att vi har löst de problem som hela branschen brottas med, men vi har onekligen kommit en bra bit på vägen. Otvivelaktigt så var förändringsarbetet under 2016 helt rätt, säger Mats Tidstrand.