När den omdiskuterade gångbron över järnvägen invigdes i höstas var det meningen att ombyggnaden av stationshuset skulle varit klar.

Ett halvår senare har inget hänt.

Och det dröjer sannolikt ytterligare en tid innan ombyggnaden av stationshuset kan påbörjas.

Det är ett flertal missar i planeringen som ligger bakom det faktum att Älmhults Industrifastigheter, som äger stationshuset, inte kan börja renovera byggnaden i fråga.

Den ursprungliga planen var att göra en ny väntsal i kombination med en servering i den del av stationen som är närmast gångbron.

Tanken var att man skulle använda den befintliga dörren på gaveln.

Detta visar sig uteslutet, inte minst därför att det har placerats flera stora elskåp framför dörren.

En annan orsak till att renoveringen inte har kommit igång är ytterligare en miss: Det är en nivåskillnad på cirka en halvmeter.

Planen för stationshusets innehåll ligger fast, men på grund av att elskåpen blockerar entrédörren, måste det göras ett hål i stationshusets fasad på framsidan.

Tore Vestergård är vd för kommunens industribolag:

– Det blev något fel i konstruktionen av gångbron.

– Dels hamnade den för nära själva stationsbyggnaden och dels blev det en nivåskillnad på 48 centimeter gentemot stationshuset.

– Kommunen ska göra en lösning, säger Tore Vestergård.

– Älmhults kommun svarar för utemiljön och de har uppdraget att fixa detta. De har lämnat över det till en arkitektfirma.

– Vi kan relativt snabbt komma igång, men först måste vi veta hur man ska lösa nivåskillnaden. Det kan inte slå på 48 centimeter.

– Utan att säga var missen kom ifrån, kan man säga att det blev en nivåskillnad.

– Dessutom sattes det ju upp elskåp framför dörren.

Nästa fråga.

– Nä, men det har varit många kockar inblandade. Industribolaget, Älmhults kommun och Trafikverket.

– Man har inte pratat med varandra.

– Det är svårt att säga.

– Men vi måste lösa tillgängligheten. Gångbron kom för nära stationen, och nu måste vi ändra dörrens placering.

– För vår del, industribolaget, blir det ingen merkostnad. Vi har bara hand om det invändiga.

– Om det uppstår någon merkostnad vågar jag inte svara på.

– Det hade varit önskvärt att den nya väntsalen var klar när gångbron öppnades. Det hade varit bra om de funktionsnedsatta hade haft bättre tillgänglighet i dag.

– Vi måste ha besked från kommunen om hur man ska lösa nivåskillnaden.

– Upp till 4,25 miljoner kronor. Blir det en högre kostnad måste vi gå till våra ägare och fråga hur vi ska lösa det.

– Elmen AB.

– Ja.

– Nej, först måste vi få klart med utemiljön. Sedan får vi se om de som ska göra jobbet har tid.

– Planen är under 2017.

– Ja.