Det var när Ljungby kommun övertog handläggningen som det uppdagades att flera ärenden hade misskötts under en längre tid. Exempelvis fanns det gode män som under flera års tid inte hade redovisat sina uppdrag alls, utan att detta hade lett till några åtgärder från överförmyndaren.

”Detta har inneburit mer jobb för handläggarna i Ljungby, då en anmodan om samtliga årsräkningar först måste göras, sedan måste gode männen påminnas och därefter vitesföreläggas”, skriver Ulla Hansson, ordförande i Överförmyndarnämnden i Ljungby, och Ronnie Wallin, förvaltningschef, i en tjänsteskrivelse till Markaryds kommun.

Och än mer jobb blev det, då många av handlingarna inte heller hade registrerats som de skulle. Det fanns därtill exempel på ärenden som inte hade avslutats, trots de handlade om personer som hade avlidit.