Därför vill de för att det arbetas fram ett förslag på hur de delade turerna kan tas bort.

”Ljungby kommun vill arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare och konkurrera med andra kommunen och arbetsgivare om arbetskraften. Vi kan tyvärr sällan konkurrera med högre löner, men med meningsfulla arbetsuppgifter”, menar Anne Karlsson och Kerstin Wiréhn i sin motion.

Där anser de att schemaläggningen är en viktig faktor för att kunna satsa på bra arbetsvillkor, som också är den viktigaste faktorn för att minska sjukantalet.

”Att förändra och bort scheman med delade turer har flera gånger tagits upp politiskt och fackligt, men de finns fortfarande kvar i Ljungby kommun.”

Angående stressforskningen som visar att delade turer är en starkt belastande faktor menar de att man då jobbar bara under tider med hög arbetsbelastning och att det är svårt att koppla av under de lediga timmarna mitt på dagen.

”Vid försök att ta bort delade turer har man ibland tvingats jobba flera helger och det är självklart inte en bra lösning”, säger Anne Karlsson (S) och Kerstin Wirehn (V), i sin motion till kommunfullmäktige.