Därför vill de att kommunen låter bygga ett nytt särskilt boende och i anslutning till detta också seniorlägenheter med hyresrätt.

De föreslår att platsen för det nya äldreboendet kan vara tomten, där hotell Haga Park tidigare fanns.

Gott exempel

I motionen lyfter Ingvert och Johansson fram ett gott exempel som förebild för deras förslag - Almgårdens service. Enligt motionärerna är fördelen med detta att det det finns en närhet till det särskilda boendet, vilket gör att vissa ytor kan samutnyttjas och att aktiviteter kan omfatta flera personer.

Trygghetsfaktorer

Motionärerna pekar på faktorer som är förknippade med en god ålderdom - mindre upplevelse av ensamhet, känsla av trygghet och bostadsförhållanden som är anpassade för en försämrad rörelsefunktion. De tror att någon form av trygghetsboende riktat mot äldre är lösningen på detta.

Därför yrkar de att kommunfullmäktige fattar beslut om att låta bygga ett nytt särskilt boende samt i anslutning till detta seniorlägenheter med hyresrätt.