Det har inträffat en stöld av motorsågar i byn Urhult, utanför Älmhult. En motorsåg stals i en förarhytt i en traktor och en motorsåg stals i en maskinhall på samma fastighet. Båda utrymmena var olåsta. Det sammanlagda värdet av det stulna uppgår till 10 000 kronor.