Replik

… svar till ”Älmhult är i behov av en ny skola”, i SML den 13 september.

Vi ska så kortfattat som möjligt ge svar på frågorna om den nya skolan i västra Bökhult utifrån nuläget. Projektet är komplext och idag finns det inte svar på allt. Det beror på att vi fortfarande är i igång med upphandling och förhandling. Innan dessa är klara och politiskt beslut är fattat kan vi inte presentera något avtal eller skiss.

Det finns ett politiskt uppdrag om att få in privata aktörer att både bygga och driva verksamhet i Älmhults kommun. I kommunen finns det redan idag privata aktörer som till exempel Virestad friskola och Thorens Framtid.

Kommunen får låna pengar men behöver tänka på vad de lånade pengarna ska gå till. Inom vissa områden är det svårt att få privata bolag att investera som exempelvis i vattenverk, reningsverk, vägar, torg och parker. Kommunfullmäktige har beslutat om ett lånetak på 1,2 miljarder (idag har vi lån på cirka 1,01 miljarder).

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har behandlat ärendet om hur den nya skolan i västra Bökhult ska uppföras. Dessa möten är öppna för allmänheten och du som invånare är välkommen att lyssna på de ärenden som diskuteras och beslut som tas. Ärende och föredragningslistor finns på kommunens webbsida under sammanträdesplan.

Beslutat är att kommunen upphandlar byggentreprenaden av skolan, enligt lagen om offentlig upphandling. Därefter överlåts den till Novum samhällsfastigheter AB, som blir byggherre och äger skolan. När skolan står färdig kommer Älmhults kommun att hyra in sig i skolan för att bedriva skolverksamhet.

När projekt är klara slutredovisas de i en rapport, som allmänheten kan ta del av. Elmeskolan slutrapporterades i år och rapporten kommer att publiceras på almhult.se inom kort.

Novum samhällsfastigheter AB ägs till 50 procent av K-Fast Holding AB. K-Fast har annonserat planer på börsnotering under 2019 (Mid cap Stockholmsbörsen) och hade per den 31 december 2018 ett fastighetsbestånd värt drygt tre miljarder kronor. K-Fast Holding ägs till lika delar av Jacob Karlsson och Erik Selin inför börsnoteringen. Om Novum Samhällsfastigheter AB skulle gå i konkurs gäller en borgensförbindelse som innebär att K-Fast Holding AB går in som ägare.

Är du intresserad av hur den demokratiska processen i Älmhults kommun fungerar, läs gärna mer på vår hemsida almhult.se/hurbeslutfattas

Anders Nyberg, t.f. kommunchef

Paul Robertsson, planeringschef

Relaterat till artikeln