Själv har jag inte tagit emot några hot – än. Mitt första år som utgivare är just till ända och de som har blivit förbannade på mig har nöjt sig med att vara verbalt ruskigt otrevliga eller till och med obehagliga – men aldrig hotfulla.

”Najiba Ayubi är journalist i ett land där journalistik är nästan omöjligt att ägna sig åt. Hennes kamp är en inspiration runt om i världen och hon är ett bevis på den skillnad en journalist kan göra” .

Faktum är att Afghanistan är ett av världens farligaste länder att verka i som journalist, enligt det index som RUG tar fram varje år, och landet hamnar på plats 120 av 180.

På samma lista kan vi i Sverige konstatera att vi klättrar sex platser från åttonde till andra plats, bara slagna av Norge. Det innebär inte att svenska journalister inte får utstå hot, hat eller attacker, men det betyder att det numera tas på allvar av både politiker och rättssystem tack vare att problemet med hot mot journalister lyfts upp som just det det är – ett direkt hot mot vår demokrati.

”Vi fick ett par vägledande domar som tydligt visar att en attack på journalister är en attack på själva samhällskroppen. Det finns fortfarande mycket att göra. Varje hot är ett hot för mycket, men det rör på sig” säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, och det är bara att hålla med. Det är bättre men inte bra. Vartenda hot är en oacceptabel handling och en direkt kränkning av det fria ordet.

I Sverige har vi således, i tider då flödet av fejknyheter och desinformation forsar allt mer osorterat, en stor frihet som vi kan vara stolta över. Men kartan över pressfriheten i världen blir totalt sett mörkare, och det är i de länder vi ser som starka demokratier som friheterna försvagas, enligt RUG.

Exempelvis faller både USA och Storbritannien på listan efter presidentval och Brexit. Det är ju trots allt inte ett nollsummespel där det en förlorar i frihet vinns av en annan. Utöver hot och våld är totalitära regimer, en ökad tilltro till övervakning och brott mot källskyddet exempel på faktorer som bidrar till minskade möjligheter för journalistisk granskning och begränsar alla medborgares rätt till insyn.

Vi kan alltså vara stolta och glädjas – men aldrig ta vår frihet för given och sluta försvara den.

Anledningen till att Najiba Ayubi får priset just i dag är att det är internationella dagen för pressfrihet och det är också anledningen till att du kan se en annons i dag som förklarar vad det innebär att vara ansvarig utgivare och att vara ett nyhetsmedium som tar ansvar för sitt innehåll. Jag är inte bara ansvarig för de ord du läser just nu, utan för varenda bokstav och varenda bild på den här nyhetssajten.

Med förmånen att verka i ett land där hot mot journalister inte på något sätt sanktioneras av myndigheter är det lättare att orka fortsätta – men jag hoppas att Najiba Ayubi och alla andra journalister också orkar fortsätta. För att kartan ska kunna bli ljusare igen.

LÄS MER: Här hittar du RUG:s karta över pressfrihet i världen.