När kommunstyrelsen höll sitt sammanträde på tisdagen var den stora frågan kommunens ekonomi.

Till grund för detta låg begäran om extra pengar till såväl utbildningsnämnden som socialnämnden.

Socialnämnden behövde 5.1 miljoner kronor medan utbildningsnämnden var i behov av 6,7 miljoner kronor.

Den styrande minoriteten var beredd att skjuta till dessa pengar medan Centern och Moderaterna inte var det.

Det slutade alltså med ett nej.

Detta kan ha berott på att SD-mandatet i kommunstyrelsen övertogs av en moderat, som var emot tilläggsbudgeteringen.

– Gud hjälpe, säger Ingemar Almkvist.

– De åtgärder som nu måste göras, om inte beslutet ändras i fullmäktige, kommer att svida.

Såväl utbildningsnämnden som socialnämnden anser sig ha sparat så mycket pengar man kan.

Mer kan man inte spara, utan att det går ut över verksamheten. Det innebär skolelever och brukare inom äldreomsorgen.

Ingemar Almkvist befarar ett detta kan yttra sig på flera sätt.

– Inom skolan kan det bli större barngrupper och en minskad lärartäthet.

– Även inom socialen kan man tvingas vidta ganska tuffa åtgärder. Det kan bli vilka åtgärder som helst.

S, V och MP anser att dessa pengar är nödvändiga att tillföra nämnderna.

Pengarna vill nämnda partier plocka från det förväntade överskottet i år, som beräknas bli 24 miljoner kronor.

Från oppositionens sida vill man avvakta en ny befolkningsprognos och en ekonomisk uppföljning.

– Vi kan inte ta beslut i blindo, säger oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C).

– Kommunstyrelsens har ett ansvar att ta ett helhetsgrepp, och jag vill ha ett bra underlag innan jag fattar beslut.

Peltola berättar att det i kommunstyrelsens arbetsutskott fanns en enighet om att vänta med beslutet angående skolans pengar.

Sedan ångrade sig den styrande minoriteten.

– Jag tycker att Almkvist ska vara bekymrad över hur de ska finansiera det de kommande åren.

– Då finns inte de här pengarna.

Kommunen går mot ekonomiskt osäkra tider såväl 2018 som 2019.

Peltola tycker det är oroväckande att motståndarsidan inte svarar på hur situationen ska lösas de kommande åren.

– Är det skattehöjningar de tar upp, undrar Peltola.