Den 9 maj presenterade Nibe i Markaryd sin nya delårsrapport. Rapporten visar att omsättningen ökade med 18, 5 procent till 5 763 miljoner kronor.

Rapporten visar också att rörelseresultatet ökade med 15, 7 procent till 575 miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto ökade med 20 procent till 532 miljoner kronor.

Vinsten per aktie uppgick till 0, 82 kronor, mot 0, 67 kronor förra året, samma tid.

Nya köp

Nibe har också köpt resterande 55 procent av det italienska bolaget Rhoss S.p.A.

Dessutom har det skett förändring av ägandet i Schulthess Maschinen AG. Detta genom att 100 procent av aktierna i bolaget har avyttrats till ett nytt ägarbolag, där Nibe kommer att vara 51 procentig ägare.

– Det har varit ganska stora variationer i efterfrågan där framför allt produkter med hållbarhetsprägel och klimatiseringsprodukter haft en fortsatt god utveckling medan såväl vissa konsumentprodukter som specialprodukter haft en flackare eller svagare utveckling, säger Nibes koncernchef Gerteric Lindquist i ett pressmeddelande.