En ansökan från Nibe AB har kommit in till miljö- och byggenheten i Markaryds kommun. Ansökan gäller en tillbyggnad på området Ässjan 1, där Nibe har tillverkning i Markaryd. Detta för att kunna utöka produktionen med fler tillverkningsmaskiner.

– Ja, Nibe har ju planer på att bygga till, säger Tommy Andersson (M) som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det verkar som om det går bra för Nibe?

– Ja, det är ju kul när det finns företag som behöver utvidga.

Det är inte uteslutet, menar Andersson, att det kan komma in fler sådana ansökningar från Nibe eller andra större bolag som verkar inom kommunens gränser.

I samband med det senaste sammanträdet i miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun, föreslogs det med tanke på "ärendets brådskande karaktär", att Tommy Andersson ska ges delegering att besluta om bygglov för den planerade tillbyggnaden.

– Det har då gått till delegation till mig för att jag ska titta på det.

Det sker efter att bygglovshandläggaren är färdig med ärendet, och delegering blev alltså beslutet i miljö- och byggnadsnämnden, som senast sammanträdde den 15 januari.

En nämndsordförande eller kommunal tjänsteman som själv får beslutanderätt i ett ärende, ska sedan rapportera beslutet till nämnden. Det innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslutet. Däremot kan nämnden återkalla en delegering, om den skulle bestämma sig för det.