Nibes omsättning ökade med 17, 3 procent till 16 018 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto ökade med 20, 2 procent till 1 790 miljoner kronor.

– Den generella efterfrågebilden upplevs fortfarande som relativt god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien, vilket givetvis påverkat oss positivt. Dock är den internationella osäkerheten mer påtaglig med såväl politiska spänningar som regelrätta handelshinder, säger Nibes vd, Gerteric Lindquist, i ett pressmeddelande då Nibes niomånadersresultat redovisades på fredagen.

Köpt nya bolag

Vinsten per aktie uppgick till 2, 74 kronor, jämfört med tidigare 2, 25 kronor.

Nibe har på senare tid köpt 60 procent av det amerikanska elementföretaget BriskHeat Corp, 51 procent av brittiska CK Fires Ltd, och Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla (Cetetherm). Dessutom 51 procent av aktierna förvärvats i turkiska elementbolaget EMIN Group samt resterande 55 procent av aktierna i italienska ventilationsbolaget Rhoss S.p.A

Relaterat till artikeln