Nivika Fastigheter i Värnamo har på bara tre år gått från ett fastighetsvärde på 1,6 till 3,5 miljarder kronor. Målet är att fortsätta växa i samma takt och år 2023 ha en fastighetsportfölj om minst 6 miljarder kronor.

Som förstärkning tar Nivika in en ny delägare: träindustrialisten Santhe Dahl från Växjö. Han investerar via privat bolag 300 miljoner kronor via en nyemission och får därmed 18,5 % av aktierna. Samtidigt tillförs bolaget ytterligare 100 miljoner kronor från befintliga ägare.

– Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Nivikas vd Niclas Bergman i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner. Intresset och viljan att göra en omfattande investering i ett regionalt entreprenörstyrt fastighetsbolag är dessutom en mycket positiv signal. Santhe Dahl kommer förutom detta att tillföra vårt företag både nya kontakter och värdefull kompetens.

Santhe Dahl har varit verksam i Vida-koncernen i drygt 40 år – som delägare i 35 år samt som majoritetsägare och koncernchef under de senaste 20 åren. I februari 2019 lämnade han tjänsten som koncernchef i samband med att 70% av Vida-koncernen såldes till kanadensiska Canfor. I dag är han styrelseordförande i Vida-koncernen och dess dotterbolag.

Nivika är tydliga med att man ska växa vidare med Småland som geografiskt fokus. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Värnamo och Växjö, men man överväger även uppköp på andra orter i regionen.