I Smålänningen i november berättade Edina Majoros om hur hennes man András Majoros

Fyra dagar efter att han sökt vård första gången, var András så sjuk att han inte kunde gå från bilen in på vårdcentralen i Älmhult. Och då gick sjukdomsförloppet inte att stoppa, och efter akutvård på både Ljungby lasarett och på Lunds lasarett avled András söndagen den 21 maj.

Edina Majoros anmälde till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och . I sitt beslut skriver IVO att det inte går att bedöma om András fick rätt och tillräcklig vård, eftersom det inte finns dokumenterat vilka undersökningar som genomfördes.

I samband med artikeln om Edina sa .

Nils Crona som är chefsläkare över Helsa AB nationellt som också intervjuades

Nu har Region Kronoberg alltså gjort en Lex Maria-anmälan. I ett pressmeddelande skriver Håkan Ivarsson att Region Kronoberg efter förnyad utredning gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick sin infektionsdiagnos fördröjd på en av länets vårdcentraler.

– Jag har inte gjort anmälan för att IVO ska titta på händelsen, utan på om vi kan öka säkerheten inom verksamheten ännu mer. IVO har redan gjort en bedömning av vad som hänt och har i den bara kritiserat dokumentationen, säger Håkan Ivarsson till Smålänningen.

– Först tänkte jag inte IVO-anmäla, eftersom det inte begåtts något fel. Om man lägger ihop alla enskilda bedömningar så är de riktiga. Alla har gjort rätt bedömningar, men olyckliga omständigheter och kommunikationssvårigheter gjorde att det ändå fick ett förödande slut.