Pontus Bengtsson är själv en inbiten fiskare, och när han fick höra att det fanns planer på att lägga ner den mångåriga tävlingen började han att spåna.

– Intresset för fiske ökar i Sverige. De flesta har varit i kontakt med fiske på något sätt, och över en miljon svenskar fiskar själva, berättar han.

Att i det läget lägga ner en väl etablerad fisketävling tyckte han var synd, och tillsammans med Smålänningen och Abu Garcia har nu ett nytt upplägg arbetats fram.

– Tävlingen har sett ungefär likadan ut genom åren, men nu vill vi höja statusen, säger Pontus, och berättar att det från och med i år blir tre olika tävlingsklasser.

Tävling för alla

Det handlar om en ungdomsklass för fiskare upp till 16 år, en fritidsklass där hobbyfiskare över 16 år är välkomna att vara med, samt en sportfiskeklass som fått namnet Storfiskaren.

Pontus berättar att det på senare år har varit många proffsfiskare som har deltagit, och att det därför i många fall har varit samma namn i toppen från år till år. Detta har skrämt iväg en del av fritidsfiskarna, som har känt att det inte är någon idé att delta.

Med det nya upplägget får alla en ärlig chans att vinna, oavsett på vilken nivå man ligger, och man hoppas nu att än fler vill vara med och tävla.

Hela Kronoberg

Som vanligt är det gös, gädda och abborre som det gäller att få på kroken, och för fritids- och ungdomsklassen är det i vanlig ordning tyngden på fisken som man tävlar med.

– För sportfiskeklassen blir det andra regler. Där är det den sammanlagda längden av den längsta gäddan, abborren och gösen som man får upp som man tävlar med, säger Pontus, och berättar att det är så de moderna tävlingarna är upplagda idag.

Pontus Bengtsson med en egenfångad gädda på över tio kilo.

Foto Privat

För att få vara med i tävlingen har tidigare gällt att man måste ha fiskat i en sjö i Ljungby, Älmhults eller Markaryds kommun, men även här blir det en förändring.

– Nu är det tillåtet att tävla med fiskar som man fått upp i vattendrag i hela länet.

Presenteras löpande

Redan på fredagen drar tävlingen i gång, och den kommer att pågå en bit in i september. Man kan dock inte sitta och hålla på sina bidrag, utan senast sju dagar efter att man fått fisken på kroken så måste det anmälas till Ljungby Fishing (ljungbyfishing@hotmail.com).

Två bilder ska då skickas in, en där fisken syns bredvid en måttstock och en där man visar upp fisken.

– När man väger den måste en våg godkänd av Sportfiskeförbundet användas, berättar Pontus.

Löpande kommer Smålänningen att presentera hur det ser ut i toppen i de olika klasserna.

Blivit häftigt

Pontus Bengtsson har stor tilltro till det nya upplägget, särskilt då han har sett en stor attitydförändring på senare år.

– Fiske har blivit häftigt, mycket tack vare sociala medier och Youtube, menar han.

Han tror också att det finns en annan medvetenhet idag. Numer slår man inte ihjäl en stor fisk när den hamnar på kroken, utan släpper tillbaka den.

– Att de stora får leva har stor inverkan på beståndet. Dels producerar de stora mer rom och dels har de bra gener, förklarar Pontus.