I utredningen som kultur- och demokratiministern tagit emot finns en mängd förslag till hur villkoren för transpersoner i Sverige kan förbättras. Utredningen är 921 sidor lång och bland förslagen finns bland annat dessa att utläsa, enligt TT:

√ Bättre samordning och struktur på arbetet för hbtq-personers rättigheter.

√ En utredning om möjligheten till ett tredje kön.

√ Förbättrade möjligheter att resa, bland annat genom att undersöka möjligheten att införa alternativet X som könsmarkör i svenska passhandlingar.

√ Tillägnligare toaletter om omklädningsrum där till exempel alla offentliga aktörer bör skylta enskilda toaletter könsneutralt.

”Dåligt bemötande”

Ulrika Westerlund, utredare och tidigare förbundsordförande för RFSL, och som är den som ligger bakom utredningen säger att det finns mycket kvar att göra för transpersoners situation i Sverige.

Mycket handlar om dåligt bemötande, vilket skapar en utsatthet som i sin tur skapar psykisk ohälsa, säger hon till TT.

I Sverige och i Norden har vi könsspecifika personnummer vilket är ganska unikt. Men det här innebär att det kan bli en clash i myndigheternas system för transpersoner med ändrat personnummer. Att man kastas ut från systemet helt enkelt. Det kan skapa enorma svårigheter, framför allt kanske om det är ung och inte så resursstark, exempelvis om du plötsligt inte har ett mobilabonnemang eller högkostnadsskydd, säger hon enligt TT.

Rapporter har tidigare visat att levnadsvillkoren för transpersoner i Sverige är sämre än för befolkningen i övrigt. Många utsätts för kränkande eller dåligt bemötande, har sämre hälsa och känner stor otrygghet i det offentliga rummet. Etta gör att man undviker att delta i aktivteter eller gå ut ensam, enligt TT.