Smålänningen kunde i slutet av augusti avslöja att Ljungby kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda helt saknar krav på att lämna in aktuella inkomstuppgifter. Granskningen visade också att det dessutom inte fanns någon kontroll av att det påstådda arbetet utförts eller någon övre gräns för ersättningen. Om detta fick läsarna läsa i artikeln: Varken krav eller kontroll – när politiker begär ersättning av kommunen.

Carina Bengtsson (C) som är ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet svarade att förändringar i arvodena är på väg.

– Att det inte finns i dag har kommit upp som en brist. Men vi kommer att ta fram förslag för det inför att de nya arvodena ska upp till fullmäktige. Vi glömde det i första vändan, sa Carina Bengtsson (C) då.

Välkomnade utredning

När tidningen tittade närmare på hur mycket politikerna begärt i ersättning, var det en politiker som utmärkte sig, K-G Sundgren, som fick stora summor i ersättning varje månad.

Om detta kan du läsa här: ”Jag har ju följt reglerna”

Bland de styrande politikerna hittade vi också motsatsen, Kent Danielsson (C): Skarpa kontraster mellan ersättningarna.

Granskningen ledde till att Ljungby kommun tillsatte en egen undersökning, som utförs av kommunjuristen. Denna välkomnades av K-G Sundgren som i ett pressmeddelande berättade om varför han bett Ljungby kommuns tjänstepersoner att granska honom ytterligare.

Kort efter att detta blivit känt krävde även kommunens revisorer en större utredning kring politikernas utbetalning för förlorad arbetsförtjänst och för reglementet som styr. Om detta skrev Smålänningen i artikeln: Politikers ersättningar ska granskas.

Kommunrevisorerna beslutade att invänta kommunjuristens utredning innan revisorerna själva började granska hanteringen av ersättningar.

Relaterat till artikeln

Björn Gullander (V) var en av de som reagerade på granskningen, och på hur vissa förtroendevalda begärt ersättning: Gullander: ”Skandal som underblåser politikerförakt”

Carina Bengtsson svarade på kritiken i artikeln: ”Jag vill ha fakta på bordet”

Borde kommit innan valet

Att den del av kommunens utredning som gällde K-G Sundgrens ersättning inte blev klar innan valet fick hård kritik av Sverigedemokraternas Krister Salomonsson.

– Det är bedrövligt. Det borde gå att få igenom en sådan utredning på ett par veckor, sa han och kallade det för ett svek mot skattebetalarna att personal- och arbetsmarknadsutskottet inte har en färdig utredning att presentera.

Kommunjuristens utredning ska presenteras för kommunrevisorerna i dag, tisdag, och efter det ska även Smålänningen få ta del av den.

Relaterat till artikeln