Det är pensionsbolaget Skandia som presenterar den nya rapporten ”Samhällsförlusten av sjukskrivningar”i ett pressmeddelande.

– I dag lägger samhället de största insatserna när sjukdom väl är ett faktum, med större kostnader och mer lidande som följd. Kronobergs politiker måste växla upp det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, säger Mats Bengtsson, försäljningschef i Kronoberg i meddelandet.

Han menar också att tillgängligheten till samtalsterapi kraftigt måste förbättras och att det behövs fler hälso-, och rehabvägledare som kan se till att individer inte hamnar mellan stolarna.

Enligt rapporten uppgick kostnaden för uteblivit arbete på grund av alla sjukskrivningar till hela 62 miljarder kronor i Sverige år 2017 – 10 miljarder mer än den för Sveriges försvar och krisberedskap. En stor ekonomisk kostnad förutom det mänskliga lidandet.

I Kronobergs län uppgick den kostnaden till hela 1,2 miljarder kronor. Ungefär halva förlusten drabbar regionens företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar kommunerna i form av mindre skatteintäkter.

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande både ekonomiskt och mänskligt. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia i samma meddelande.

Rapportens samhällsekonomiska beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga om sjukskrivningsperioden är längre än 14 dagar – de dagar som inte betalas av arbetsgivaren.

Bilden är en genrebild.

Foto Stina Stjernkvist/TT