Det är bara ett par veckor sedan som fönster och åskledare på Diö skola förstördes – nu har det hänt igen.

Under helgen krossades fler fönster och åskledare slets bort från taket. Någon har även tagit sönder lekredskap på förskolans gård.