För att kunna försörja hela kommunen med dricksvatten vid en akut situation, krävs ytterligare en vattentäkt. Tekniska kontoret har undersökt området norr om det nuvarande vattenskyddsområdet på Östra strand. Men där går det inte att få ut tillräckligt med vatten. Därför undersöks nu möjligheten att bilda ytterligare en vattentäkt på andra sidan sjön, Västra strand.

Nu har politikerna i tekniska utskottet klubbat igenom att förvaltningen ska gå vidare och göra fler undersökningar på Västra strand. Det har fått Lennart Charlie Karlsson (V) att gå i taket.

Byggs en vattentäkt på Västra strand kan man hävda att om det skulle hända något på Östra strand som skulle äventyra vattentäkten när man bygger, då har vi ändå Västra strand.

Inför valet 2010 låg ett förslag om att bygga bostäder på Östra strand. Förslaget fick Lennart Charlie Karlsson att engagera sig politiskt. Han delade ut 2000 flygblad för att få opinionen med sig.

Att bygga på Östra strand är så oerhört kortsiktigt och visionslöst. För anständighetens skull, låt Östra strand vara.

Istället föreslår Karlsson att ledningssystemet mellan Vaggeryd och Skillingaryd byggs ut, så att orterna kan bistå varandra med vatten vid en akut situation.

Lennart Charlie Karlsson ifrågasätter också finansieringen av att anlägga en ny vattentäkt.

Har tekniska pengar som vi övriga politiker inte känner till? Hur mycket pengar finns det i ladorna när tekniska börjar prata om ett mångmiljonprojekt medan socialnämnden går på knäna?

Om det blir ett nytt förslag om att bygga på Östra strand, är Lennart Charlie Karlsson beredd att ta ny strid.

Drivs det här med Östra strand i absurdum, så bör det bli en folkomröstning. Frågan berör nämligen även dem som inte har en strandtomt.

I stället borde Vaggeryds kommun planera för fler bostäder i Byarum. Där finns attraktiva områden och bra pendlingsmöjligheter till Jönköping, menar Karlsson.