De båda sällsynta arterna hittades i sommar då Länsstyrelsen Kronoberg gjorde en större inventering av fladdermöss kring Åsnenområdet.

Bild 1 av 3 Barbastellen - en av de båda sällsynta fladdermössarterna.

Foto Länsstyrelsen Kronoberg

I området trivs fladdermöss ypperligt tack var våtmarker och mycket insekter.

När Länsstyrelsen Kronoberg kartlade fladdermössen blev man förvånad över att inte bara hitta vanliga arter, utan även två som inte brukar synas så ofta.

Den ena var Dammfladdermusen som tidigare bara är känd från två platser i länet och den andra var Barbastellen som har synts på ett drygt tiotal platser.

Båda arterna är fridlysta och hotade samt uppmärksammade i EU:s art- och habitatsdirektiv. Den främsta anledningen till att båda arterna minskar är bristen på boplatser sommartid och platser för övervintring.

När länsstyrelsen inventerar gör man det genom att fånga upp fladdermössens ljud via så kallade autoboxar som spelar in fladdermössens ljud i sin jakt på insekter, så kallad ekolokalisering.

När de sedan analyserar ljudet kan de höra på ljudet vilka olika arter som finns eftersom de låter olika.

– Det är mycket glädjande fynd som nu har gjorts i Åsnenområdet, säger Per Ekerholm, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.