Nu står det klart att Ikea lägger ned sitt kontor på Välaområdet utanför Helsingborg med 180 anställda.

Klart är också att ingen kommer att sägas upp.

I stället ska personalen flyttas till antingen Malmö eller Älmhult.

Det mesta tyder på att merparten av personalen kommer att lokaliseras till Malmö.

– Det rör sig om ett fåtal personer som ska lokaliseras till Älmhult, säger Josefin Thorell på Inter Ikea Groups pressavdelning.

Senast 2020

– Men jag kan inte säga hur många personer det rör sig om.

Ikea kommer undan för undan att flytta över personal från Välaområdet till antingen Malmö eller Älmhult.

Den processen kommer att ta ett tag.

– Detta ska vara klart senast den 1 september 2020.

– Nu ska vi titta på lokaler i Malmö.

Den egentliga orsaken till nedläggningen av verksamheten på Väla är att komma närmare kollegorna i framförallt Malmö.

Ikea är sedan en tid inne i en fas då man ställer om sin verksamhet. Allt mer av försäljningen kommer att äga rum på nätet.

Det kommer också att bli fokus på mindre, citynära butiker.

Tidigare i år meddelade Ikea att man inom Inter Ikea Systems skulle ge medarbetarna ett erbjudande om frivillig avgång.

Det var 54 anställda i Sverige som nappade på erbjudandet, som hade sin grund i en neddragning av personal.