Så står det på de skyltar som tekniska nämnden beslutat att testa på två platser i Ljungby. Idén om skyltarna kommer från ett medborgarförslag.

Skyltarna kommer att sättas upp på vid Astradskolan utmed Vislandavägen och vid cykelvägen vid Ekebackenskolan.

Bakom medborgarförslaget låg att skribenten tycker att alldeles för många cyklister kör rätt ut i gatan i tron om att de hart företräde. Tekniska förvaltningen väljer att sätta upp skyltarna på enbart två platser för att den inte ska förvirra ännu mer om när cyklister eller motorfordon har väjningsplikt.