Det nya området får namnet Björkbris.

Totalt handlar det om fyra huskroppar som kommer att inrymma alltifrån tvåor på 56 kvadratmeter till fyror på 83 kvadratmeter.

– Vi kommer även att ansöka om bygglov för en andra etapp, vilket kommer att innefatta ytterligare 16 lägenheter. Där blir det ettor, tvåor och treor, säger Elijah Hamilton, vd.

Bygget påbörjades i januari i år och i början av 2018 är det meningen att lägenheterna ska vara inflyttningsklara.

Elijah Hamilton startade Hamiltone för tre år sedan.

– Man måste säga att företaget har fått en riktigt bra start. Mycket av framgången handlar om ett väl utvecklat samarbete med kommunen som hela tiden har varit medvetna om att det måste byggas nya lägenheter för att kunna locka inflyttare till Markaryd, säger han och fortsätter:

– En sak som också är riktigt kul är att cirka 50 procent av dem som tecknar kontrakt på lägenheterna är inflyttare till kommunen.

Tidigare har företaget uppfört 18 marklägenheter i bostadsområdet Sjöbris och en fastighet med 13 marklägenheter i bostadsområdet Skogsbris.

Samtliga lägenheter är hyresrätter.

Vid sidan om Björkbris finns ytterligare två tomter som är redo för exploatering.

– Vi kommer att fortsätta att bygga i Markaryd så länge som behovet finns. Samtidigt är vi väl medvetna om att konjunkturer går upp och ner och därför måste vi också hela tiden ligga steget före. Därför har vi även börjat titta på tänkbara projekt utanför kommungränsen för att kunna överleva på längre sikt, säger Elijah Hamilton.