Nyligen samlades ett 15-tal personer i Ljungby för att lyssna på Landsbygdspartiets ordförande Stefan Torssell. Partiet startades 2010 och har därefter sakta växt över hela landet. Det finns nu ett 30-tal lokalavdelningar och partiet fick mandat i 13 kommuner vid senaste valet.

Partiets uppgift är att i alla sammanhang företräda landsbygdens och småorternas intressen och här nämndes speciellt orter som Agunnaryd, Ryssby, Hamneda, Lidhult och Torpa som ofta blir styvmoderligt behandlade av centralorten.

Vid mötet bildades en interimstyrelse, som har till uppgift att utarbeta lokala stadgar och handlingsprogram samt försöka få fler att ansluta sig till partiet. Våren 2020 skall styrelse sedan kalla till allmänt årsmöte för att utse den formella styrelsen.